Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

Play fullscreen
you killed me.

February 08 2018

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viasatyra satyra
2103 a972

June 03 2017

fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viayouuung youuung

June 27 2015

1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasann sann
3525 d1d9
Reposted fromnotgiveup notgiveup viaodulekkocurek odulekkocurek
9377 5563 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viagrzej grzej

June 15 2015

breathtakingdestinations:

 Lofoten islands - Norway (by Augusto Mia Battaglia)
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
6704 51a1
Reposted fromdiwxc diwxc viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 09 2015

5330 6bce
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viabanshe banshe

June 04 2015

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
3770 5314
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1883 eea1
Reposted frommiischa miischa viadrogadoraju drogadoraju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl